Zásady ochrany soukromí

Prohlášení o shromažďovaných datech

Tato aplikace sama o sobě neshromažďuje žádná osobní data. Nicméně používá knihovnu od Microsoftu zvanou AppCenter.Crashes pro hlášení chyb. Pokud aplikace spadne, nebo v ní dojde k chybě, je odesláno anonymní hlášení o této chybě autorovi aplikace. Tato funkce není povinná. Pokud nechcete hlášení o chybách v těchto případech posílat, můžete toto jednoduše zakázat v nastavení.

Odesílaná hlášení o chybách obsahují jen informace nutné pro opravu chyby:

Data v hlášení o chybě jsou používána čistě jen pro opravy chyb. Chybová hlášení jsou automaticky mazána po 28 dnech. Jak je vidět z předchozího textu, neobsahují žádné osobní nebo citlivé informace. Například, chybová hlášení nikdy neobsahují překládaný text ani žádné jiné texty zadané Vámi v této aplikaci.

V případě dotazů napište na e-mail pavel.holecek.4@gmail.com.

Oprávnění

Aplikace využívá následující oprávnění:

Kde stáhnout tuto aplikaci